• 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó kha

Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó kha Thực hiện cuộc vận động” Mỗi đơn vị tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Trường MN Thiết Sơn đã xây dựng được một địa chỉ nhân đạo cho em: Lê Phong Đạt con của ...

Hien tai chua co tin tuc