Danh sách cán bộ giáo viên, nhân viên năm học 2018-2019

3/7/2019 8:12:50 AM

Danh sách cán bộ giáo viên, nhân viên năm học 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA

TRƯỜNG MN THIẾT SƠN

 

 

DANH SÁCH CÁNBỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2018-2019

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

Số điện thoại

1

Phạm Thị Tuyết Thanh

   15/06/1970

Hiệu trưởng

0947178430

2

Ngô Thị Sang Thu

15/09/1981

Phó hiệu trưởng

0912353881

3

Đinh Thị Mai Thanh

10/10/1973

Phó hiệu trưởng

0828954715

4

Cao Thị Diễn

06/02/1986

TTCM

0947522064

5

Lê Thị Nga

15/10/1985

TTCM

0949279806

6

Nguyễn Thị Yến

01/04/1986

TTVP

0974204218

7

Nguyễn Thị Tuyết

05/07/1972

Giáo viên

0916454007

8

Trần Thị Phương

02/03/1991

Giáo viên

0978848372

9

Lê Thị Tuyết

26/06/1970

TPVP

0916255345

10

Hồ Thị Thúy

10/12/1977

Giáo viên

0965132620

11

Nguyễn Thị Nga

12/03/1977

Giáo viên

0916984509

12

Hoàng Thị Kim Phụng

15/09/1976

TPCM

0941369556

13

Cao Thị Huệ

08/02/1965

Giáo viên

0832925234

14

Trần Thị Liễu

04/10/1979

TPCM

0338725493

15

Phạm Thị Kim Huệ

26/12/1990

Giáo viên

0915430810

16

Nguyễn Thị Hoài Thức

16/02/1985

Giáo viên

0329988773

17

Nguyễn Thị Hải

01/02/1989

Giáo viên

0345226104

18

Nguyễn Thị Liệu

23/02/1987

Giáo viên

0898293136

19

Nguyễn Thị Hương

06/10/1990

Giáo viên

0915354625

20

Lê Thị Yến

26/06/1993

Giáo viên

0946612711

21

Hồ Thị Hòa

15/08/1990

Nhân viên y tế

0972429405

22

Cao Thị Kiều Oanh

29/08/1992

Giáo viên

0912626950

23

Lê Thị Thanh Lịch

10/09/1996

Giáo viên

0377481699

24

Trần Thị Phượng

01/01/1985

Cô nuôi

0915085014

25

Nguyễn Thị Hoa

10/12/1987

Cô nuôi

0977589953

26

Lê Thị Huyền

10/02/1987

Cô nuôi

0915853471

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 1187

Các Tin đã đăng

  Lịch trực tết 2/18/2019 2:40:52 PM
  Cầu vồng sau mưa 3/10/2014 8:31:44 AM
  Dòng cảm xúc... 3/10/2014 8:29:18 AM