Kế Hoạch tuần 27

2/20/2020 2:08:35 PM

Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020

PHÒNG GD&ĐT TUYÊNHOÁ

TRƯỜNGMN THIẾT SƠN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 27

(Từ ngày 10/02/2020 đến ngày16/02/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

10/02

Sáng

Làm việc bình thường

Đến trường làm công tác lao động vệ sinh

Làm việc bình thường

Nghỉ học

Chiều

Làm việc bình thường

Đến trường làm công tác lao động vệ sinh

Làm việc bình thường

Nghỉ học

Thứ Ba

11/02

Sáng

Làm việc bình thường

Đến trường làm công tác lao động vệ sinh

Làm việc bình thường

Nghỉ học

Chiều

Làm việc bình thường

Đến trường làm công tác lao động vệ sinh

Làm việc bình thường

Nghỉ học

Thứ Tư

12/02

Sáng

Làm việc bình thường

Đến trường làm công tác lao động vệ sinh

Làm việc bình thường

Nghỉ học

Chiều

Làm việc bình thường

Đến trường làm công tác lao động vệ sinh

Làm việc bình thường

Nghỉ học

Thứ Năm

13/02

Sáng

Làm việc bình thường

Đến trường làm công tác lao động vệ sinh

Làm việc bình thường

Nghỉ học

Chiều

Làm việc bình thường

Đến trường làm công tác lao động vệ sinh

Làm việc bình thường

Nghỉ học

Thứ Sáu

14/02

Sáng

Làm việc bình thường

Đến trường làm công tác lao động vệ sinh

Làm việc bình thường

Nghỉ học

Chiều

Làm việc bình thường

Đến trường làm công tác lao động vệ sinh

Làm việc bình thường

Nghỉ học

Thứ Bảy

15/02

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

CN

16/02

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 3547

Các Tin đã đăng

  Kế hoạch tuần 22 1/14/2020 9:20:41 AM
  Kế hoạch tuần 17 12/9/2019 2:24:45 PM
  Kế hoạch tuần 16 12/3/2019 10:17:01 AM
  Kế hoạch tuần 15 11/25/2019 2:55:14 PM
  Kế hoạch tuần 14 11/25/2019 2:42:57 PM
  Kế hoạch tuần 9 10/14/2019 8:03:08 AM
  Kế hoạch tuần 6 9/23/2019 10:35:09 AM