Kế Hoạch tuần 39

5/13/2019 7:31:13 PM

Từ ngày 13/5 đến 19/5/2019

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNGMNTHIẾTSƠN

LỊCHCÔNGTÁCTUẦN: 39

(Từ ngày 13/05/2019 đến ngày 19/05/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

13/5

Sáng

 - Làm việc bình thường

- Đ/c  PhạmThanh  trực trưa

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

 

Chiều

 - Đ/C Phạm Thanh và đ/c Thu họp Tại xã

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

 

 Thứ Ba

 

14/5

Sáng

- Làm việc bình thường

- Đ/c Mai Thanh trực trưa

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

 

Chiều

- 16 giờ họp hôị đồng

- 16 giờ họp hôị đồng  

- 16 giờ họp hôị đồng  

- Học bình thường

 

 

Thứ Tư

15/5

Sáng

-Làm việc bình thường

- Đ/c Thu (Trực trưa)

 

- Dạy học bình thường

 

-Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

 

 -Dạy học bình thường

 

 

- Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Thứ Năm

16/5

Sáng

-Làm việc bình thường

- Trực trưa đ/c Thanh

 

-Dạy học bình thường

 

 

- Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Chiều

-Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Thứ Sáu

17/5

Sáng

-Làm việc bình thường

- Đ/c Thanh trực trưa

 

- Dạy học bình thường

 

 

- Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Chiều

-Làm việc bình thường 

 - Lao động cuối tuần

 - Dạy học bình thường

 - Lao động cuối tuần

- Làm việc bình thường

  - Lao động cuối tuần

 Học bình thường

 

Thứ Bảy

18/5

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

19/5

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 7407

Các Tin đã đăng

  Kế hoạch tuần 36 4/23/2019 7:15:52 AM
  Kế hoạch tuần 35 4/16/2019 3:08:03 PM
  Kế hoạch tuần 34 4/8/2019 7:51:36 AM
  Kế hoạch tuần 33 4/1/2019 9:06:22 AM
  Kế hoạch tuần 33 4/1/2019 9:06:11 AM
  Kế hoạch tuần 32 3/25/2019 10:09:14 AM
  Kế hoạch tuần 31 3/16/2019 4:30:55 PM
  Kế hoạch tuần 30 3/11/2019 9:33:35 AM
  Kế hoạch tuần 29 3/4/2019 9:24:31 AM
  Kế hoạch tuần 28 2/22/2019 3:16:43 PM