Kế hoạch số 02/2019

8/26/2019 8:13:02 AM

Từ ngày 26/08/2019 đến 01/09/2019

PHÒNG GD&ĐTTUYÊN HOÁ

TRƯỜNG MN THIẾT SƠN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:02

(Từ ngày 26/08/2019 đến ngày 01/9/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

26/8

Sáng

 - Làm việc bình thường

- Đ/c  Tuyết Thanh  trực trưa

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 Học bình thường

 

 

Chiều

 -Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

- Khối Lớn, Nhỡ tập văn nghệ để chuẩn bị khai giảng

 

- Làm việc bình thường

 Học bình thường

 

 

 Thứ Ba

 

27/8

Sáng

- Làm việc bình thường

- Đ/c Mai Thanh trực trưa

 

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

Học bình thường

 

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình hường

- Khối Lớn, Nhỡ tập văn nghệ để chuẩn bị khai giảng 

- Làm việc bình thường  

 Học bình thường

 

 

 

Thứ Tư

28/8

Sáng

-Làm việc bình thường

Đ/c Thu trực trưa

 

- Dạy học bình thường

 

-Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

 

 -Dạy học bình thường

- Khối Lớn, Nhỡ tập văn nghệ để chuẩn bị khai giảng

- Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Thứ Năm

29/8

Sáng

-Làm việc bình thường

- Đ/c Mai Thanh Trực trưa 

-Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Chiều

-Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

- Khối Lớn, Nhỡ tập văn nghệ để chuẩn bị khai giảng

- Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Thứ Sáu

30/8

Sáng

-Làm việc bình thường

- Đ/c Tuyết Thanh trực trưa.

Đ/c Thu tập huấn phần mềm KĐCL 

- Dạy học bình thường

- Khối Lớn, Nhỡ tập văn nghệ để chuẩn bị khai giảng 

- Làm việc bình thường

-Đ/c Yến tập huấn phần mềm KĐCL

 

Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Lao động cuối tuần

- Dạy học bình thường

- Lao động vệ sinh cuối tuần

- Làm việc bình thường

  - Lao động cuối tuần

Học bình thường

 

Thứ Bảy

31/8

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

019

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 6317

Các Tin đã đăng

  Kế hoạch tuần 01/2019 8/20/2019 7:04:10 PM
  Kế hoạch tuần 40 5/20/2019 2:05:26 PM
  Kế Hoạch tuần 39 5/13/2019 7:31:13 PM
  Kế hoạch tuần 36 4/23/2019 7:15:52 AM
  Kế hoạch tuần 35 4/16/2019 3:08:03 PM
  Kế hoạch tuần 34 4/8/2019 7:51:36 AM
  Kế hoạch tuần 33 4/1/2019 9:06:22 AM
  Kế hoạch tuần 33 4/1/2019 9:06:11 AM
  Kế hoạch tuần 32 3/25/2019 10:09:14 AM
  Kế hoạch tuần 31 3/16/2019 4:30:55 PM