Kế hoạch tuần 01/2019

8/20/2019 7:04:10 PM

Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 25/8/2019

PHÒNG GD&ĐTTUYÊN HOÁ

TRƯỜNG MN THIẾT SƠN

LỊCH CÔNG TÁCTUẦN: 1

(Từ ngày19/08/2019 đến ngày 25/08/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

19/8

Sáng

 - Làm việc bình thường

- Đ/c PhạmThanh  trực trưa

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

- Đ/c Yến dự Đại Hội HLHTNVN

Học bình thường

 

 

Chiều

 - Đ/C Thanh  họp tại xã

 

- Dạy học bình thường

- Khối Lớn, Nhỡ tập văn nghệ để chuẩn bị khai giảng

 

- Làm việc bình thường

Học bình thường

 

 

 Thứ Ba

 

20/8

Sáng

- Làm việc bình thường

- Đ/c Mai Thanh trực trưa

 

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

Học bình thường

 

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình hường

- Khối Lớn, Nhỡ tập văn nghệ để chuẩn bị khai giảng

 

 

- Làm việc bình thường  

Học bình thường

 

 

Thứ Tư

21/8

Sáng

-Làm việc bình thường

Đ/c Thu trực trưa

 

- Dạy học bình thường

 

-Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

 

 -Dạy học bình thường

- Khối Lớn, Nhỡ tập văn nghệ để chuẩn bị khai giảng

- Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Thứ Năm

22/8

Sáng

-Làm việc bình thường

 

-Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Chiều

-Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

- Khối Lớn, Nhỡ tập văn nghệ để chuẩn bị khai giảng

- Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Thứ Sáu

23/8

Sáng

-Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

- Khối Lớn, Nhỡ tập văn nghệ để chuẩn bị khai giảng 

- Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Chiều

Đ/c Thu dự hội nghị tổng kết công đoàn

- Dạy học bình thường

- Lao động vệ sinh cuối tuần

- Làm việc bình thường

- Lao động cuối tuần

Học bình thường

 

Thứ Bảy

24/8

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

25/8

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BGH MN Thiết Sơn

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 8640

Các Tin đã đăng

  Kế hoạch tuần 40 5/20/2019 2:05:26 PM
  Kế Hoạch tuần 39 5/13/2019 7:31:13 PM
  Kế hoạch tuần 36 4/23/2019 7:15:52 AM
  Kế hoạch tuần 35 4/16/2019 3:08:03 PM
  Kế hoạch tuần 34 4/8/2019 7:51:36 AM
  Kế hoạch tuần 33 4/1/2019 9:06:22 AM
  Kế hoạch tuần 33 4/1/2019 9:06:11 AM
  Kế hoạch tuần 32 3/25/2019 10:09:14 AM
  Kế hoạch tuần 31 3/16/2019 4:30:55 PM
  Kế hoạch tuần 30 3/11/2019 9:33:35 AM