Kế hoạch tuần 16

12/3/2019 10:17:01 AM

Kế Hoạch tuần 16 từ ngày 02/12 đến ngày 08/12/2019

PHÒNGGD&ĐTTUYÊN HOÁ

TRƯỜNG MN THIẾT SƠN

LỊCH CÔNG TÁCTUẦN:16

(Từngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

02/12

Sáng

- Làm việc bình thường

- Đ/c Phạm Thanh  trực trưa

 

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

 

Chiều

-Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

Học bình thường

 

 

Thứ Ba

 

03/12

Sáng

- Làm việc bình thường

- Đ/c Mai Thanh trực trưa

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

Học bình thường

 

 

Thứ Tư

04/12

Sáng

Làm việc bình thường

 Đ/c Thu Trực trưa

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

-Làm việc bình thường

 

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Thứ Năm

05/12

Sáng

-Làm việc bình thường

- Đ/c Mai Thanh Trực trưa

-Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Chiều

-Làm việc bình thường

 

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Thứ Sáu

06/12

Sáng

Làm việc bình thường

 Đ/c Phạm Thanh Trực trưa

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

- Lao động vệ sinh cuối tuần

- Làm việc bình thường

- Lao động vệ sinh cuối tuần

Học bình thường

 

Thứ Bảy

07/12

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

08/12

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều 

 

 

 

 

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 1592

Các Tin đã đăng

  Kế hoạch tuần 15 11/25/2019 2:55:14 PM
  Kế hoạch tuần 14 11/25/2019 2:42:57 PM
  Kế hoạch tuần 9 10/14/2019 8:03:08 AM
  Kế hoạch tuần 6 9/23/2019 10:35:09 AM
  Kế hoạch tuần 5 9/16/2019 8:56:17 AM
  Kế hoạch Tuấn 04/2019 9/11/2019 9:22:27 AM
  Kế hoạch số 02/2019 8/26/2019 8:13:02 AM
  Kế hoạch tuần 01/2019 8/20/2019 7:04:10 PM