Kế hoạch tuần 17

12/9/2019 2:24:45 PM

Từ ngày 09/12 đến ngày 19/12/2019

 

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG MN THIẾT SƠN

LỊCH CÔNG TÁCTUẦN:17

                                  (Từ ngày 09/12/2019 đến ngày15/12/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

09/12

Sáng

- Làm việc bình thường

- Đ/c Phạm Thanh  trực trưa

 

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

 

Chiều

-Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

Học bình thường

 

 

Thứ Ba

 

10/12

Sáng

- 8 giờ 30 phút làm việc với đoàn kiểm tra PCCC

- Đ/c Mai Thanh trực trưa

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

- Đ/c Thanh (Hiệu trưởng) dự hội nghị tổng kết hội chữ thập đỏ tại xã

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

Học bình thường

 

 

Thứ Tư

11/12

Sáng

Chuẩn bị hồ sơ để đón đoàn kiểm tra phổ cập của tỉnh năm 2019

 Đ/c Thu Trực trưa

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

-Chuẩn bị hồ sơ để đón đoàn kiểm tra phổ cập của tỉnh năm 2019

 

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Thứ Năm

12/12

Sáng

Đoàn kiểm tra

- Đ/c Mai Thanh Trực trưa

-Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Chiều


- Đ/c  Thanh (Hiệu trưởng) dự hội nghị tổng kết trả thông tin về công tác phổ cập

 

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Thứ Sáu

13/12

Sáng

Làm việc bình thường

 Đ/c Phạm Thanh Trực trưa

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- 16 giờ họp chi bộ

- Dạy học bình thường

- 16 giờ họp chi bộ

- Làm việc bình thường

- 16 giờ họp chi bộ

Học bình thường

 

Thứ Bảy

14/12

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

15/12

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều 

 

 

 

 

 

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 6584

Các Tin đã đăng

  Kế hoạch tuần 16 12/3/2019 10:17:01 AM
  Kế hoạch tuần 15 11/25/2019 2:55:14 PM
  Kế hoạch tuần 14 11/25/2019 2:42:57 PM
  Kế hoạch tuần 9 10/14/2019 8:03:08 AM
  Kế hoạch tuần 6 9/23/2019 10:35:09 AM
  Kế hoạch tuần 5 9/16/2019 8:56:17 AM
  Kế hoạch Tuấn 04/2019 9/11/2019 9:22:27 AM