Kế hoạch tuần 22

1/14/2020 9:20:41 AM

Từ ngày 13/01/2020- 19/01/2020

PHÒNGGD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG MN THIẾT SƠN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:22

(Từ ngày13/01/2020 đến ngày 19/01/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

    13/01

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

 Thứ Ba

14/01

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Tư

15/01

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

BGH sơ kết HK 1 tại Phòng GD&ĐT Tuyên Hóa

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Năm

16/01

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Sáu

17/01

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Lao động cuối tuần

Dạy học bình thường

Lao động cuối tuần

Làm việc bình thường

Lao động cuối tuần

Học bình thường

 

Thứ Bảy

18/01

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

19/01

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 6587

Các Tin đã đăng

  Kế hoạch tuần 17 12/9/2019 2:24:45 PM
  Kế hoạch tuần 16 12/3/2019 10:17:01 AM
  Kế hoạch tuần 15 11/25/2019 2:55:14 PM
  Kế hoạch tuần 14 11/25/2019 2:42:57 PM
  Kế hoạch tuần 9 10/14/2019 8:03:08 AM
  Kế hoạch tuần 6 9/23/2019 10:35:09 AM
  Kế hoạch tuần 5 9/16/2019 8:56:17 AM