Kế hoạch tuần 31

3/16/2019 4:30:55 PM

Từ ngày 18/03 đến ngày 24/03/2019

PHÒNGGD&ĐTTUYÊNHOÁ

TRƯỜNGMNTHIẾT SƠN

LỊCHCÔNGTÁCTUẦN: 31

(Từngày 18/03/2019đếnngày17/03/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

18/03

Sáng

 

-Đ/c Phạm Thanh, Đ/c Thu tập huấn kiểm định chất lượng

- Đ/c  Mai Thanh trực trưa

 

 

 

- Dạy học bình thường

 

 

- Làm việc bình thường

- Đ/c Yến tập huấn kiểm định chất lượng

- Học bình thường

 

 

Chiều

 

- Làm việc bình thường

-Đ/c Phạm Thanh, Đ/c Thu tập huấn kiểm định chất lượng

 

 

 

- Dạy học bình thường

  

 

- Làm việc bình thường

   - Đ/c Yến tập huấn kiểm định chất lượng

- Học bình thường

 

 

 Thứ Ba

 

19/03

Sáng

- BGH làm việc  với Ban mặt trận xã.

- Đ/c Phạm Thanh trực trưa

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

 

Chiều

- Làm việc bình thường

 

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

 

Thứ Tư

20/03

Sáng

-Làm việc bình thường

- Đ/c Thu (Trực trưa)

- Dạy học bình thường

 

-Làm việc bình thường

- Đ/c Hòa trực trưa

 

Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

 

 -Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Thứ Năm

21/03

Sáng

-Làm việc bình thường

- Trực trưa đ/c Thanh

 

-Dạy học bình thường

 

 

- Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Chiều

-Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Thứ Sáu

22/03

Sáng

-Làm việc bình thường

- Đ/c Thanh trực trưa

 

- Dạy học bình thường

 

 

- Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Chiều

-Làm việc bình thường 

 - Lao động cuối tuần

 - Dạy học bình thường

 - Lao động cuối tuần

- Làm việc bình thường

  - Lao động cuối tuần

 Học bình thường

 

Thứ Bảy

23/03

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

24/03.

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 3282

Các Tin đã đăng

  Kế hoạch tuần 30 3/11/2019 9:33:35 AM
  Kế hoạch tuần 29 3/4/2019 9:24:31 AM
  Kế hoạch tuần 28 2/22/2019 3:16:43 PM
  Kế hoạch tuần 27 2/18/2019 10:10:46 AM
  Kế hoạch tuần 23 1/21/2019 3:12:25 PM
  Kế hoạch tuần 22 1/14/2019 1:54:01 PM
  Kế hoạch tuần 21 1/7/2019 9:34:39 AM
  Kế hoạch tuần 20 1/2/2019 8:12:42 AM
  Kế hoạch tuần 19 12/24/2018 9:31:46 AM
  Kế hoạch tuần 18 12/17/2018 3:22:47 PM