Kế hoạch tuần 35

4/16/2019 3:08:03 PM

Từ ngày 16/4 đến 21/4/2019

PHÒNG GD&ĐTTUYÊNHOÁ

TRƯỜNGMNTHIẾTSƠN

LỊCHCÔNGTÁCTUẦN: 35

(Từ ngày 15/04/2019đếnngày 21/042019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

15/4

Sáng

 

Nghĩ bù

 

Nghĩ bù

  

Nghĩ bù

 

Nghĩ Bù

 

 

Chiều

 

Nghĩ bù

 

Nghĩ bù

  

Nghĩ bù

 

Nghĩ Bù

 

 

 Thứ Ba

 

16/4

Sáng

- Làm việc bình thường

-BGH họp tại cụm Phong Hóa

- Đ/c Phạm Thanh trực trưa

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

 

Chiều

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

 

Thứ Tư

17/4

Sáng

-Làm việc bình thường

- Đ/c Thu (Trực trưa)

- Dạy học bình thường

 

-Làm việc bình thường

- Đ/c Hòa trực trưa

 

Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

 

 -Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Thứ Năm

18/4

Sáng

-Làm việc bình thường

- Trực trưa đ/c Thanh

 

-Dạy học bình thường

 

 

- Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Chiều

-Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Thứ Sáu

19/4

Sáng

-Làm việc bình thường

- Đ/c Thanh trực trưa

 

- Dạy học bình thường

 

 

- Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Chiều

-Làm việc bình thường 

 - Lao động cuối tuần

 - Dạy học bình thường

 - Lao động cuối tuần

- Làm việc bình thường

  - Lao động cuối tuần

 Học bình thường

 

Thứ Bảy

20/4

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

21/4

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 7872

Các Tin đã đăng

  Kế hoạch tuần 34 4/8/2019 7:51:36 AM
  Kế hoạch tuần 33 4/1/2019 9:06:22 AM
  Kế hoạch tuần 33 4/1/2019 9:06:11 AM
  Kế hoạch tuần 32 3/25/2019 10:09:14 AM
  Kế hoạch tuần 31 3/16/2019 4:30:55 PM
  Kế hoạch tuần 30 3/11/2019 9:33:35 AM
  Kế hoạch tuần 29 3/4/2019 9:24:31 AM
  Kế hoạch tuần 28 2/22/2019 3:16:43 PM
  Kế hoạch tuần 27 2/18/2019 10:10:46 AM
  Kế hoạch tuần 23 1/21/2019 3:12:25 PM