Kế hoạch tuần 36

4/23/2019 7:15:52 AM

Từ ngày 22/4 đến ngày 28/4/2019

PHÒNGGD&ĐTTUYÊNHOÁ

TRƯỜNGMNTHIẾTSƠN

LỊCHCÔNGTÁCTUẦN: 36

(Từ ngày 22/04/2019đếnngày 28/042019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

22/4

Sáng

 - Làm việc bình thường

- Đ/c  PhạmThanh trực trưa

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

 

Chiều

 - Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

 

 Thứ Ba

 

23/4

Sáng

- Làm việc bình thường

- Đ/c Mai Thanh trực trưa

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

 

Chiều

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

 

Thứ Tư

24/4

Sáng

-Làm việc bình thường

- Đ/c Thu (Trực trưa)

 

- Dạy học bình thường

 

-Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- 16 giờ họp chuyên môn 

 -Dạy học bình thường

 - 16 giờ họp chuyên môn

 

- Làm việc bình thường

- 16 giờ họp chuyên môn

 

Học bình thường

 

Thứ Năm

25/4

Sáng

-Làm việc bình thường

- Trực trưa đ/c Thanh

 

-Dạy học bình thường

 

 

- Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Chiều

-Làm việc bình thường

- 16 giờ họp Chi bộ

 

- Dạy học bình thường

 - 16 giờ họp Chi bộ

- Là- 16 giờ họp Chi bộ

m việc bình thường

 

Học bình thường

 

Thứ Sáu

26/4

Sáng

-Làm việc bình thường

- Đ/c Thanh trực trưa

 

- Dạy học bình thường

 

 

- Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Chiều

-Làm việc bình thường 

 - Lao động cuối tuần

 - Dạy học bình thường

 - Lao động cuối tuần

- Làm việc bình thường

  - Lao động cuối tuần

 Học bình thường

 

Thứ Bảy

27/4

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

28/4

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 1531

Các Tin đã đăng

  Kế hoạch tuần 35 4/16/2019 3:08:03 PM
  Kế hoạch tuần 34 4/8/2019 7:51:36 AM
  Kế hoạch tuần 33 4/1/2019 9:06:22 AM
  Kế hoạch tuần 33 4/1/2019 9:06:11 AM
  Kế hoạch tuần 32 3/25/2019 10:09:14 AM
  Kế hoạch tuần 31 3/16/2019 4:30:55 PM
  Kế hoạch tuần 30 3/11/2019 9:33:35 AM
  Kế hoạch tuần 29 3/4/2019 9:24:31 AM
  Kế hoạch tuần 28 2/22/2019 3:16:43 PM
  Kế hoạch tuần 27 2/18/2019 10:10:46 AM