Kế hoạch tuần 40

5/20/2019 2:05:26 PM

Từ ngày 60/5 đến ngày 26/05/2019

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG MN THIẾT SƠN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 40

(Từ ngày 20/05/2019đến ngày 26/05/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

20/5

Sáng

 - Làm việc bình thường

- Đ/c PhạmThanh  trực trưa

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

 

Chiều

 -  16 h Tổng kết tổ

 

- 16 h Tổng kết tổ

 

-  16 hTổng kết tổ

- Học bình thường

 

 

 Thứ Ba

 

21/5

Sáng

- Làm việc bình thường

- Đ/c Mai Thanh trực trưa

 

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường  

- Làm việc bình thường  

- Học bình thường

 

 

Thứ Tư

22/5

Sáng

-Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

 

-Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

 

 -Dạy học bình thường

 

 

- Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Thứ Năm

23/5

Sáng

-Làm việc bình thường

 

-Dạy học bình thường

 

 

- Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Chiều

-Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Thứ Sáu

24/5

Sáng

-Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

 

 

- Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Chiều

-Làm việc bình thường 

 - Lao động cuối tuần

 - Tổng kết học sinh

- Làm việc bình thường

  - Lao động cuối tuần

 Tổng kết học sinh

 

Thứ Bảy

25/5

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

26/5

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 1794

Các Tin đã đăng

  Kế Hoạch tuần 39 5/13/2019 7:31:13 PM
  Kế hoạch tuần 36 4/23/2019 7:15:52 AM
  Kế hoạch tuần 35 4/16/2019 3:08:03 PM
  Kế hoạch tuần 34 4/8/2019 7:51:36 AM
  Kế hoạch tuần 33 4/1/2019 9:06:22 AM
  Kế hoạch tuần 33 4/1/2019 9:06:11 AM
  Kế hoạch tuần 32 3/25/2019 10:09:14 AM
  Kế hoạch tuần 31 3/16/2019 4:30:55 PM
  Kế hoạch tuần 30 3/11/2019 9:33:35 AM
  Kế hoạch tuần 29 3/4/2019 9:24:31 AM