Kế hoạch tuần 9

10/14/2019 8:03:08 AM

Từ ngày 14-20/9/2019

PHÒNG GD&ĐTTUYÊN HOÁ

TRƯỜNG MN THIẾT SƠN

LỊCH CÔNG TÁCTUẦN:09

 

 

(Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

14/10

Sáng

- Làm việc bình thường

- Đ/c Tuyết Thanh  trực trưa

 

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

 

Chiều

-Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

Học bình thường

 

 

Thứ Ba

 

15/10

Sáng

- Làm việc bình thường

- Đ/c Mai Thanh trực trưa

 

- Làm việc bình thường

 

- Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình hường

 

- Làm việc bình thường

Học bình thường

 

 

 

Thứ Tư

16/10

Sáng

-Làm việc bình thường

Đ/c Thu trực trưa

 

- Dạy học bình thường

 

-Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

 

-Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Thứ Năm

17/10

Sáng

-Làm việc bình thường

- Đ/c Mai Thanh Trực trưa

-Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Chiều

-Làm việc bình thường

 

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Thứ Sáu

18/10

Sáng

Hội nghị công đoàn

 

Hội nghị công đoàn

 

Hội nghị công đoàn

Học sinh nghĩ học

 

Chiều

Hội nghị phụ huynh

Hội nghị phụ huynh

Hội nghị phụ huynh

Học sinh nghĩ học

 

Thứ Bảy

19/10

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

20/10

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 2667

Các Tin đã đăng

  Kế hoạch tuần 6 9/23/2019 10:35:09 AM
  Kế hoạch tuần 5 9/16/2019 8:56:17 AM
  Kế hoạch Tuấn 04/2019 9/11/2019 9:22:27 AM
  Kế hoạch số 02/2019 8/26/2019 8:13:02 AM
  Kế hoạch tuần 01/2019 8/20/2019 7:04:10 PM
  Kế hoạch tuần 40 5/20/2019 2:05:26 PM
  Kế Hoạch tuần 39 5/13/2019 7:31:13 PM
  Kế hoạch tuần 36 4/23/2019 7:15:52 AM
  Kế hoạch tuần 35 4/16/2019 3:08:03 PM
  Kế hoạch tuần 34 4/8/2019 7:51:36 AM