Lịch trực tết

2/18/2019 2:40:52 PM

  PHÒNG GD& ĐT             CỘNGHOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        TRƯỜNG MN THIẾT SƠN                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                  

          

PHÂN CÔNG LỊCHTRỰC CƠ QUAN

TRONG DỊP NGHỈTẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI NĂM 2019

 

 

TT

Lãnh đạo  (TTCM)

Giáo viên, Nhân viên

Bảo vệ

Ngày trực

1

Phạm Thị Tuyết Thanh

Phạm Thị Kim Huệ

Nguyễn Thị Hoài Thức

Lê Văn Hiến

02/02/2019

(28/12/2018 AL)

2

Đinh Thị Mai Thanh

Nguyễn Thị Nga

Lê Thị Thanh Lịch

Lê Văn Hiến

03/02/2019

(29/12/2018 AL)

3

Phạm Thị Tuyết Thanh

Nguyễn Thị Yến

Cao Thị Huệ

Lê Văn Hiến

04/02/2019

(30/12/2018 AL)

4

Phạm Thị Tuyết Thanh

Hồ Thị Hòa

Nguyễn Thị Hương

Lê Văn Hiến

05/02/2019

(01/01/2019 AL)

5

Đinh Thị Mai Thanh

Trần Thị Liễu

Hoàng Thị Kim Phụng

Lê Văn Hiến

06/02/2019

(02/01/2019 AL)

6

Cao Thị Diễn

Cao Thị Kiều Oanh

Nguyễn Thị Liệu

Lê Văn Hiến

07/02/2019

(03/01/2019 AL)

7

Đinh Thị Mai Thanh

Nguyễn Thị Tuyết

Lê Thị Yến

Lê Văn Hiến

08/02/2019

(04/01/2019 AL)

8

Ngô Thị Sang Thu

Lê Thị Nga

Trần Thị Phương

Lê Văn Hiến

09/02/2019

(05/01/2019 AL)

9

Cao Thị Diễn

Nguyễn Thị Yến

Lê Thị Nga

Lê Văn Hiến

10/02/2019

(06/01/2019 AL)

                                                                                                 

Nơi  nhận:                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 UBND xã Thạch Hóa;                                                          (Đã ký)

-Công an xã;

-Lưu: VT.                                                                       Phạm Thị Tuyết Thanh            

                                                                                                                                                                                                                                                                     

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 8666

Các Tin đã đăng

  Cầu vồng sau mưa 3/10/2014 8:31:44 AM
  Dòng cảm xúc... 3/10/2014 8:29:18 AM