Thời gian biểu hoạt động của Trường Mn Thiết Sơn

3/25/2019 2:41:24 PM

Thời gian biểu hoạt động của Trường Mn Thiết Sơn năm học 2018-2019

PHÒNGGD&ĐT TUYÊN HÓA

 TRƯỜNG MN THIẾT SƠN

 

THỜI GIAN BIỂU  HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG MNTHIẾT SƠN

Năm học: 2018 -2019

 

TT

 

Mùa hè

Mùa đông

 

Hoạt động

 

1

 

6h30 – 8h30

6h45- 8h45

 

Đón trẻ,chơi,thể dục sáng

 

 

2

 

8h30 – 9h10

8h45 – 9h 25

 

Hoạt động học

 

 

3

 

     9h10- 9h50

9h25 – 10h00

 

Hoạt động ngoài trời

 

 

4

 

9h50 – 10h 40

10h00 -10h50

 

Chơi hoạt động ở các góc

 

 

5

 

10h40 – 11h55

10h 50 – 12h05

 

Ăn chính

 

 

6

 

11h55 – 14 h20

12h 05 – 14 h25

 

Ngủ

 

 

7

 

14h 20 – 15h50

14h25 – 15h55

 

Ăn bữa phụ

 

 

8

 

15h50 – 16 h30

15h55 – 16h15

 

Sinh hoạt chiều

 

 

9

 

16h 30 – 17h 30

16 h15 – 17 h00

 

Vệ sinh - trả trẻ

 

Người xây dựng

P. HT

                                                              (Đãký)

Ngô Thị Sang Thu

BGH Trường MN Thiết Sơn

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 3188

Các Tin đã đăng

  Lịch trực tết 2/18/2019 2:40:52 PM
  Cầu vồng sau mưa 3/10/2014 8:31:44 AM
  Dòng cảm xúc... 3/10/2014 8:29:18 AM