XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM

10/16/2019 12:38:29 PM

Thực hiện kế hoạc số 120/ KH- GD &ĐT ngày 9 /03 /2017 của phòng GD & ĐT Tuyên hóa về việc triển khai kế hoạch thực hiện chuyên đề “ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trng tâm” giai đoạn 2016 - 2020 Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” của nhà trường, Trường mầm non Thiết Sơn báo cáo thực hiện cụ thể như sau:

Những tệp tin đính kèm:

Phạm Thị Tuyết Thanh

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 2455

Các Tin đã đăng

  Kế hoạch tuần 9 10/14/2019 8:03:08 AM
  Kế hoạch tuần 6 9/23/2019 10:35:09 AM
  Kế hoạch tuần 5 9/16/2019 8:56:17 AM
  Kế hoạch Tuấn 04/2019 9/11/2019 9:22:27 AM
  Kế hoạch số 02/2019 8/26/2019 8:13:02 AM
  Kế hoạch tuần 01/2019 8/20/2019 7:04:10 PM
  Kế hoạch tuần 40 5/20/2019 2:05:26 PM
  Kế Hoạch tuần 39 5/13/2019 7:31:13 PM
  Kế hoạch tuần 36 4/23/2019 7:15:52 AM
  Kế hoạch tuần 35 4/16/2019 3:08:03 PM