Kế Hoạch tuần 29

2/24/2020 7:21:27 AM

Từ ngày 24/02/2020-01/03/2020

PHÒNG GD&ĐT TUYÊNHOÁ

TRƯỜNGMN THIẾT SƠN

LỊCHCÔNG TÁC TUẦN: 29

(Từngày 24/02/2020 đến ngày 01/03/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

24/02

Sáng

Làm việc bình thường

Đến trường làm công tác lao động vệ sinh

          (Theo lịch phân công)

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

Chiều

Làm việc bình thường

Đến trường làm công tác lao động vệ sinh

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

Thứ Ba

25/02

Sáng

Đ/c Tuyết Thanh, Sang Thu họp tạo xã

          (Theo lịch phân công)

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

Chiều

Làm việc bình thường

Đến trường làm công tác lao động vệ sinh

          (Theo lịch phân công)

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

Thứ Tư

26/02

Sáng

Làm việc bình thường

  Đến trường làm công tác lao động vệ sinh

 

   (Theo lịch phân công)

Làm việc bình thường

Đ/c Đi tập huấn tại TT Y tế

Nghỉ học

 

Chiều

Làm việc bình thường

Đến trường làm công tác lao động vệ sinh

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

Thứ Năm

27/02

Sáng

Làm việc bình thường

          (Theo lịch phân công)

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

Chiều

Làm việc bình thường

Đến trường làm công tác lao động vệ sinh

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

Thứ Sáu

28/02

Sáng

Làm việc bình thường

          (Theo lịch phân công)

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

Chiều

Làm việc bình thường

Đến trường làm công tác lao động vệ sinh

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

Thứ Bảy

29/02

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

01/03

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 2100

Các Tin đã đăng

  Kế hoạch tuần 28 2/20/2020 2:15:43 PM
  Kế Hoạch tuần 27 2/20/2020 2:08:35 PM
  Kế hoạch tuần 22 1/14/2020 9:20:41 AM
  Kế hoạch tuần 17 12/9/2019 2:24:45 PM
  Kế hoạch tuần 16 12/3/2019 10:17:01 AM
  Kế hoạch tuần 15 11/25/2019 2:55:14 PM
  Kế hoạch tuần 14 11/25/2019 2:42:57 PM