Kế hoạch tuần 02 . Năm học 2020-2021

9/9/2020 2:24:58 PM

Từ ngày 07/9/2020-13/6/2020

PHÒNGGD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG MN THIẾT SƠN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 02

(Từ ngày 07/9/2020 đếnngày 13/09/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

07/9

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Ba

08/9

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Tư

09/9

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Năm

10/9

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Sáu

11/09

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Đ/c Thu đi tổng kết công đoàn

- Lao động vệ sinh cuối tuần

Dạy học bình thường

- Lao động vệ sinh cuối tuần

Làm việc bình thường

- Lao động vệ sinh cuôí tuần

Học bình thường

 

Thứ Bảy

12/09

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

13/09

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 3536

Các Tin đã đăng

  Kế hoạch tuần 36 6/22/2020 9:11:51 PM
  kế hoạch tuần 35 6/17/2020 3:54:15 PM
  Kế hoạch tuần 34 6/8/2020 10:33:41 AM
  Kế hoạch tuần 33 6/8/2020 10:28:28 AM
  Kế hoạch 29 bổ sung 2/24/2020 9:15:25 AM
  Kế Hoạch tuần 29 2/24/2020 7:21:27 AM
  Kế hoạch tuần 28 2/20/2020 2:15:43 PM
  Kế Hoạch tuần 27 2/20/2020 2:08:35 PM
  Kế hoạch tuần 22 1/14/2020 9:20:41 AM