Kế hoạch tuần 14

11/25/2019 2:42:57 PM

kế hoạch tuần 14 từ ngày 18/11 đến ngày 24/11

PHÒNG GD&ĐTTUYÊN HOÁ

TRƯỜNG MN THIẾT SƠN

LỊCH CÔNG TÁCTUẦN:14

                                         (Từngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

18/11

Sáng

- Làm việc bình thường

- Đ/c Tuyết Thanh  trực trưa

 

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

 

Chiều

-Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

Học bình thường

 

 

Thứ Ba

 

19/11

Sáng

- Làm việc bình thường

- Đ/c Mai Thanh trực trưa

 

- Làm việc bình thường

 

- Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

Tổ chức văn nghệ chòa mừng ngày 20/11

 

Tổ chức văn nghệ chòa mừng ngày 20/11

Tổ chức văn nghệ chòa mừng ngày 20/11

 

 

Thứ Tư

20/11

Sáng

Tổ chức tọa đàm 37 năm ngày nhà giáo việt nam 20/11/2019 tại xã

 

Tổ chức tọa đàm 37 năm ngày nhà giáo việt nam 20/11/2019 tại xã

Tổ chức tọa đàm 37 năm ngày nhà giáo việt nam 20/11/2019 tại xã

Học sinh nghĩ học

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Năm

21/11

Sáng

-Làm việc bình thường

- Đ/c Mai Thanh Trực trưa

-Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Chiều

-Làm việc bình thường

 

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Thứ Sáu

22/11

Sáng

Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc với đoàn kiểm tra của phòng Nội vụ

- Dạy học bình thường

- Làm việc với đoàn kiểm tra của phòng Nội vụ

Học bình thường

 

Thứ Bảy

23/11

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

24/11

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 6518

Các Tin đã đăng

  Kế hoạch tuần 9 10/14/2019 8:03:08 AM
  Kế hoạch tuần 6 9/23/2019 10:35:09 AM
  Kế hoạch tuần 5 9/16/2019 8:56:17 AM
  Kế hoạch Tuấn 04/2019 9/11/2019 9:22:27 AM
  Kế hoạch số 02/2019 8/26/2019 8:13:02 AM
  Kế hoạch tuần 01/2019 8/20/2019 7:04:10 PM
  Kế hoạch tuần 40 5/20/2019 2:05:26 PM
  Kế Hoạch tuần 39 5/13/2019 7:31:13 PM