Kế hoạch tuần 28

2/20/2020 2:15:43 PM

Từ ngày 17/02/2020 đến 23/02/2020

PHÒNG GD&ĐT TUYÊNHOÁ

TRƯỜNGMN THIẾT SƠN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 28

(Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

17/02

Sáng

Làm việc bình thường

Đến trường làm công tác lao động vệ sinh

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

Chiều

Làm việc bình thường

Đến trường làm công tác lao động vệ sinh

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

Thứ Ba

18/02

Sáng

Đón đoàn kiểm tra của Trung tâm Y tế

Đến trường làm công tác lao động vệ sinh

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

Chiều

Làm việc bình thường

Đến trường làm công tác lao động vệ sinh

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

Thứ Tư

19/02

Sáng

Làm việc bình thường

Đến trường làm công tác lao động vệ sinh

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

Chiều

Làm việc bình thường

Đến trường làm công tác lao động vệ sinh

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

Thứ Năm

20/02

Sáng

Làm việc bình thường

Đến trường làm công tác lao động vệ sinh

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

Chiều

Cấp ủy họp tại xã

Làm việc bình thường

Đến trường làm công tác lao động vệ sinh

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

Thứ Sáu

21/02

Sáng

Làm việc bình thường

Đến trường làm công tác lao động vệ sinh

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

Chiều

Làm việc bình thường

Đến trường làm công tác lao động vệ sinh

Đ/c Yến họp tại BCH đoàn xã

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

Thứ Bảy

22/02

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

23/02

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 4510

Các Tin đã đăng

  Kế Hoạch tuần 27 2/20/2020 2:08:35 PM
  Kế hoạch tuần 22 1/14/2020 9:20:41 AM
  Kế hoạch tuần 17 12/9/2019 2:24:45 PM
  Kế hoạch tuần 16 12/3/2019 10:17:01 AM
  Kế hoạch tuần 15 11/25/2019 2:55:14 PM
  Kế hoạch tuần 14 11/25/2019 2:42:57 PM
  Kế hoạch tuần 9 10/14/2019 8:03:08 AM