Kế hoạch tuần 3

9/21/2020 3:13:18 PM

Từ ngày 21/9 đến 27/9/2020

PHÒNG GD&ĐTTUYÊN HOÁ

TRƯỜNG MN THIẾT SƠN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 03.

(Từ ngày 21/9/2020 đến ngày 27/09/2020).

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

21/9

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Ba

22/9

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Tư

23/9

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Năm

24/9

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Sáu

25/09

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

- Lao động vệ sinh cuối tuần

Dạy học bình thường

- Lao động vệ sinh cuối tuần

Làm việc bình thường

- Lao động vệ sinh cuối tuần

Học bình thường

 

Thứ Bảy

26/09

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

27/09

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

BGH MN Thiết Sơn

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 4400

Các Tin đã đăng

  Kế hoạch tuần 36 6/22/2020 9:11:51 PM
  kế hoạch tuần 35 6/17/2020 3:54:15 PM
  Kế hoạch tuần 34 6/8/2020 10:33:41 AM
  Kế hoạch tuần 33 6/8/2020 10:28:28 AM
  Kế hoạch 29 bổ sung 2/24/2020 9:15:25 AM
  Kế Hoạch tuần 29 2/24/2020 7:21:27 AM
  Kế hoạch tuần 28 2/20/2020 2:15:43 PM
  Kế Hoạch tuần 27 2/20/2020 2:08:35 PM