Kế hoạch tuần 36

6/22/2020 9:11:51 PM

Từ ngày 22/6 đến ngày 28/6/2020

PHÒNGGD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG MN THIẾT SƠN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:36

(Từ ngày 22/06/2020 đếnngày 28/06/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

22/06

Sáng

Làm việc bình thường

- Đ/c  TuyếtThanh đi tập huấn Đồng Hới

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

- Đ/c  TuyếtThanh đi tập huấn Đồng Hới

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Ba

23/06

Sáng

Làm việc bình thường

- Đ/c  TuyếtThanh đi tập huấn Đồng Hới

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

- Đ/c  TuyếtThanh đi tập huấn Đồng Hới

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Tư

24/06

Sáng

Làm việc bình thường

- Đ/c  TuyếtThanh đi tập huấn Đồng Hới

- Dự giớ đ/c Thúy, Nguyễn Nga

Dạy học bình thường

-- Dự giớ đ/c Thúy, Nguyễn Nga

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Năm

25/06

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Sáu

26/06

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

- Lao động vệ sinh cuối tuần

Dạy học bình thường

- Lao động vệ sinh cuối tuần

Làm việc bình thường

- Lao động vệ sinh cuối tuần

Học bình thường

 

Thứ Bảy

27/06

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

28/06

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều